• LEENDERT LUISTERT KOMT NAAR ALPHEN

  24 november − In 2015 is het zorgsysteem in Nederland ingrijpend gewijzigd. Niet langer is het Rijk verantwoordelijk voor een aantal belangrijke taken binnen de zorg. Deze zijn overgenomen door gemeenten en zorgverzekeraars. De cliënt moet verzekerd blijven van goede zorg op maat, maar op een manier waarop de kosten niet de pan uit rijzen. De instellingen waar Leendert op bezoek gaat zijn een voorbeeld van deze nieuwe manier van werken. Tweede Kamerlid Leendert de Lange komt op 28 november 2016 naar Alphen om te praten over de toekomst van de zorg. Overdag brengt hij een bezoek aan stichting ActiVite en verzorgingstehuis Oudshoorn. Vanaf 19:30 is er in Wijnbar&Zo een openbaar netwerkevent waar leden van de pers en burgers welkom zijn. Lees verder

 • VVD STAAT VOOR TRANSPARANTE LASTEN VOOR DE BURGER: onze gemeente is al duur genoeg!

  22 november − Het wordt gepresenteerd als een lastenverlichting voor de burger, maar uiteindelijk is het gewoon een sigaar uit eigen doos. Het vanuit onze gemeente neerleggen van de precario bij de energiebedrijven houdt niet in dat deze heffing vervalt, maar simpelweg dat deze heffing op onze energierekening terecht komt. Dan moet je als burger ook nog maar afwachten welke toeslagen een energiebedrijf op deze heffing gaat leggen. Kortom in plaats van een lastenverlichting zou het wel eens een lastenverzwaring kunnen zijn. Vanaf het begin was de VVD nadrukkelijk tegen het 'schimmig' schuiven met heffingen en vooral een groot voorstander van transparantie naar de burger toe. We betalen al voldoende in onze gemeente! Lees verder

 • HARMONISATIE BUITENSPORT REEUWIJK – COMMISSIE SAMENLEVING 17 NOVEMBER 2016

  21 november − Een schot voor open doel was het toen in maart een groepje raadsleden de suggestie deed aan Wethouder Leijendekkers om samen als raad met het college op te trekken om uit de impasse te komen m.b.t. de harmonisatie buitensport. Hoe makkelijk wil je het krijgen als college als je een volledig door de raad gedragen voorstel voor kunt gaan leggen? Raadsleden die zowel ervaring kunnen putten uit colleges uit Reeuwijk en dus van de hoed en de rand weten hoe alles op de sportparken tot stand is gekomen, als die afkomstig zijn uit het sportverenigingsleven zouden hieraan een goede bijdrage hebben kunnen leveren. Lees verder

 • TINY / SMALLL HOUSES, WIE KAN DAAR NOU TEGEN ZIJN?

  20 november − Ook binnen onze gemeente is het is al tientallen jaren een probleem: De huisvesting van jongeren en eenpersoonshuishoudens. Helaas blijkt de traditionele oplossing, de bouw van meer sociale huurwoningen niet voldoende te zijn om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar kleinschalige betaalbare woningen en bovendien zijn voor een grote groep jongeren de huren in de vrije sector niet te betalen. Lees verder

 • INBRAKEN TEISTEREN ONZE GEMEENTE, WAT KUNNEN WE SAMEN DOEN?

  16 november − Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda heeft het voornemen om een beloning te gaan lanceren voor mensen die een doorslaggevende tip kunnen geven, die leidt tot de aanhouding van een inbreker. Vorige week woensdag reageerde hij met dit idee op vragen die in de Goudse gemeenteraad werden gesteld. Lees verder

 • DE WETHOUDER VAN DIERENWELZIJN EN HET BEBOETEN VAN VADERS

  08 november − Regelmatig ontvangen wij als raadsleden nota’s en voorstellen van onze wethouders, die vervolgens worden toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Zo stond vorige week de “nota Dierenwelzijn" van de hiervoor verantwoordelijke wethouder Laura Leijendekkers op de raadsagenda. Lees verder

 • BAS EN WEER EEN GROTE GOED NIEUWS SHOW VAN HET COLLEGE!

  24 oktober − Het blijft een groot gevaar tijdens gemeentelijke debatten over de haalbaarheid van projecten. Colleges, die het liefst een te rooskleurige voorstelling geven over door hun gelanceerde plannetjes en daarbij iedere keer weer toe rekenen naar te gewenste, lees besparende, uitkomsten. Kanttekeningen vanuit de oppositie legt men het liefst naast zich neer. Kost wat kost moet het eigen idee overeind blijven, dat vindt men nu eenmaal belangrijker dan bereid te zijn om te kijken naar de reële cijfers. We zien het helaas overal gebeuren en ook te vaak in onze gemeente. Neem bijvoorbeeld het BAS, de gemeentelijke uitvoering van de afvalscheiding. Zowel in de aanloop als tijdens dit proces hebben wij, als oppositie, grote twijfels gehad bij de te positieve voorstelling van zaken, waaraan men in het college maar bleef vasthouden. Lees verder

 • HOEVEEL INVLOED ZOU JIJ WILLEN HEBBEN IN ONZE GEMEENTE: CURSUS POLITIEK ACTIEF

  18 oktober − Heb jij ook het gevoel dat het college van onze gemeente te weinig naar zijn burgers luistert. Dat deze coalitie mooi weer speelt, maar het daar meestal bij laat zitten. Dat er te vaak weer niet geluisterd wordt naar het daadkrachtige geluid van onze lokale VVD en zou jij willen dat er meer recht wordt gedaan aan de lokale democratie? Waarom neem je dan niet eens een kijkje achter de schermen? Lees verder

 • LEUK, MAAR ALS LOKALE VVD BLIJVEN WE STREVEN NAAR GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN!

  15 oktober − Het blijft altijd leuk om hoog in de lijstjes te eindigen en een achtste plaats op de ranglijst van 'Cobouw van gemeenten waar per hoofd van de bevolking het meest wordt gebouwd' is een mooi begin. Maar we zijn er nog lang niet en eerlijk is eerlijk, in dit lijstje wordt ook de Randweg als bouwproject meegeteld, waardoor een enigszins vertekend beeld dreigt te ontstaan. Een cijfer dat zich uitsluitend had beperkt tot de woningbouw binnen onze gemeente zou een beter beeld geven, want helaas zien we nog steeds dat het beleid van B&W niet altijd leidt tot het gewenste evenwichtige aanbod op de markt. Daarom blijven wij ons, als lokale VVD, met nadruk inzetten voor gelijke kansen voor huurders en kopers binnen alle kernen van Bodegraven-Reeuwijk. Want de realiteit zegt altijd meer dan een mooi lijstje. Lees verder

 • IN GESPREK MET MARK OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND? WIJ HOREN GRAAG WAT U ZORGEN BAART BINNEN ONZE GEMEENTE!

  07 oktober − Vandaag presenteert Mark Rutte zijn plan voor de toekomst van Nederland en gaat hierover graag met u als Nederlander in gesprek. En tja, we moeten eerlijk zijn, in de afgelopen vier jaar is het inderdaad niet altijd zo gegaan als wij het graag hadden gezien. Ook als lokale afdeling waren we, op z'n zachts gezegd, niet altijd even gelukkig met de, laten we het zo maar noemen, keuzes die in Den Haag voor ons werden gemaakt. Lees verder

 • GROTE ZORGEN OVER DE FINANCIËLE POSITIE VAN ONZE GEMEENTE

  13 juli − De lokale fractie van de VVD maakt zich grote zorgen over de zogenaamde ‘Restwaarde’ in de Kadernota voor 2016, die de afgelopen week in de gemeenteraad werd behandeld. “Door een aantal boekhoudkundige handigheidjes ziet het huishoudboekje van Bodegraven-Reeuwijk er veel te rooskleurig uit”, aldus Gerrit van Eijk, woordvoerder Financiën van de VVD. Lees verder

 • Nieuwe aula begraafplaats Schinkeldijk

  13 juli − Intentieovereenkomst getekend om een nieuwe aula te realiseren Lees verder

 • BIJDRAGE VVD ALGEMENE BESCHOUWINGEN

  30 juni − De VVD-fractie is blij dat het voor veel zaken binnen onze Gemeente de goede kant op gaat. Jarenlang heeft de recessie het bouwproces vertraagt of tot stilstand gebracht, maar nu is in vele delen van onze gemeente weer volop activiteit te bespeuren. Dit betekent niet alleen financieel perspectief voor onze gemeentekas, maar ook werkgelegenheid en vooral enthousiaste inwoners. Inwoners die een nieuwbouwwoning betrekken en inwoners die nu van de doorstroming gebruik kunnen maken door eveneens naar een andere woning te verhuizen. Onze woonvisie heeft inmiddels landelijke bekendheid met als kers op de taart de complimenten van Minister Blok. Lees verder

 • Een compliment van de minister!

  29 juni − Een compliment van de minister! Lees verder

 • Precario, kan het niet met gezond verstand?

  23 mei − Als lokale VVD fractie maken we ons veel zorgen over het vestigingsbeleid binnen onze gemeente. De VVD is tegen invoering van de nieuwe precariobelasting en alle daarbij horende extra regels. Lees verder

 • VVD Bodegraven-Reeuwijk fel tegen onoverzichtelijk schuldplan Wethouder

  01 december − Wethouder Kromwijk heeft het plan gelanceerd voor diegene die niet kunnen worden opgenomen in het reguliere schuldsaneringstraject. Dat is bijvoorbeeld een categorie waarbij de schuld is ontstaan door een veroordeling voor gepleegde fraude of wanneer de schuld het gevolg is van andere illegale praktijken, zoals een hennepkwekerij. Lees verder

 • BIJDRAGE Begrotingsdebat 2015 - 2018

  04 november − De stijging van de belastingen in 2015 ten opzichte van 2014 bedraagt ruim 6%. Voor ons een zwaarwegend thema Lees verder