• "Avond geslaagd, het was vooral geen VVD-onderonsje, maar actief en gezellig samen in gesprek!"

  10 februari − “Wij willen niet zomaar een lokale partij zijn die vooral roept hoe goed ze het doen. Liever gaan wij actief met onze inwoners aan de slag om te luisteren wat zij als een probleem ervaren binnen onze gemeente”, aldus het team dat binnen de lokale VVD verantwoordelijk is voor de organisatie van het eerste Liberaal Politiek Café dat gisteravond plaatsvond in ’t Reeuwijks Wijnhuis aan de Miereakker in Reeuwijk. Een aantal maanden geleden stelde de lokale VVD-fractie een vraag aan onze burgemeester over het aantal woninginbraken binnen onze gemeente. Was er nu sprake van een daadwerkelijke toename of voelen onze burgers zich op het moment een stuk onveiliger? Hetgeen voor de VVD al voldoende verontrustend zou zijn. Nadat bleek dat de gemeente actief aan de slag zou gaan met een voorlichtingsoffensief rondom de donkere dagen, ontstond het idee om met de organisatie van het eerste Liberaal Politiek Café aan te sluiten op dit thema. Het uitgangspunt van deze Cafés is voor de VVD eendimensionaal. Ze moeten binnen onze gemeente een laagdrempelig en maandelijks platform gaan vormen, waarmee de democratie vooral terug wordt gebracht, vanuit het gemeentehuis naar onze burgers. Daar waar ze gewoon thuishoort. Lees verder

 • INBRAAKPREVENTIE, TAAK OVERHEID OF ZAAK BURGER? Komt u ook meepraten?

  08 februari − Tijdens het eerste Liberaal Politiek Café donderdag 9 februari a.s. moet het zeker geen VVD onderonsje worden, maar een actief gesprek tussen iedereen die graag mee praat en mee denkt over inbraakpreventie en veiligheid in onze gemeente. Moeten we als burgers zelf onze verantwoordelijkheid pakken of ligt dit toch echt op het terrein van de overheid en onze burgemeester. We praten samen met Ockje Tellegen, VVD Tweede kamerlid met portefeuille Politie, veiligheid en Terrorisme en Marel Bosch, die als voorzitter van wijkteam Bodegraven Zuid actief aan de slag is gegaan met burgerpreventie. Maar wat is uw visie, we horen die meer dan graag! Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur). locatie 't Reeuwijks Wijnhuis, Miereakker 2, Reeuwijk. En voor ons staat als een paal boven water, een goed gesprek en een mooie avond kunnen perfect samengaan. Introducés zijn welkom! Lees verder

 • Samen met VVD Tweede Kamerlid de wijk Broekvelden in: Inbraakpreventie in hoofdletters!

  08 februari − Uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn op het eerste Liberaal Politiek Café in het ’t Reeuwijks Wijnhuis, is het VVD Kamerlid Ockje Tellegen gelukt om op 9 februari ook extra tijd vrij te maken voor een rondleiding door de wijk Broekvelden in Bodegraven om te luisteren naar de wijze waarop de inwoners samen aan de slag zijn gegaan met de inbraakpreventie in deze wijk. Lees verder

 • HET ROER GAAT OM, ACTIEF ONLINE IN GESPREK MET MAANDELIJKS EEN MOOI GLAS WIJN!

  18 januari − Het roer moet om! Dit is het duidelijke geluid van de lokale VVD in onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Niet voor niets is het één van de belangrijkste uitgangspunten van het liberalisme om vooral samen aan de slag te gaan om oplossingen te vinden en daar waar mogelijk zo min mogelijk bemoeienissen door de overheid. Minder regeltjes dus. Dat kan niet altijd, want onze maatschappij zit nu eenmaal complex in elkaar. Veel belangen zijn te intens verweven. Maar alleen door actief met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we aan de slag om onze gemeente nog iets mooier te maken. Lees verder

 • ROOD, GROEN, LINKS OF RECHTS.....wat stemmen jongeren?

  12 januari − Dat weten ze na het Liberaal Cocktail Café op vrijdag 3 februari 2017 De Tweede Kamerverkiezing komt snel dichterbij. Het mediageweld barst al aardig los. Welke partij kiezen jongeren die voor het eerst mogen stemmen? Laten ze zich leiden door sterke one-liners, een aansprekende lijsttrekker of een partij waar de ouders ook op stemmen? Of stemmen ze niet? Bovendien komen er zó veel onderwerpen in zo’n partijprogramma aan bod, dat je haast niet meer weet wat nou belangrijk is en wat niet. En wat doen de partijen eigenlijk specifiek voor jongeren …. Welke partij heeft de beste mix! Lees verder

 • HARMONISATIE BUITENSPORT

  11 januari − Al 6 jaar ben ik van dichtbij getuige van een stevig probleem. Het gaat over het verschil in gemeentelijke bijdragen aan de Reeuwijkse en Bodegraafse buitensportverenigingen. En regelmatig dacht ik : iets sneller graag! De huidige affaire komt dus voort uit het niet goed regelen van de fusie van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk op dit punt. Beide gemeenten hadden een heel verschillende manier om met sportaccommodaties om te gaan. Dat moest worden gelijk getrokken, vond de gehele gemeenteraad, unaniem, van begin af aan. Wethouder Verkleij van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk heeft dit probleem 4 jaar lang voor zich uit geschoven. Het zou de verkiezingen van maart 2014 wel eens “nadelig kunnen beinvloeden”. Breed gedragen voorstellen vanuit de clubs zijn in de college-lade verdwenen zonder dat de raad dit wist. Frustratie bij de clubs was en is het gevolg. Frustratie die niet herkend, laat staan erkend is. Lees verder

 • ALLE EER (!!!) EN EEN DIKKE PLUIM VOOR WIJKTEAM ZUID IN AKTIE!

  16 december − Het lijkt een beetje flauw om als politieke partij achter het succes van een wijkteam te gaan staan, maar in dit geval doen we dit bewust wel. Bovendien zijn wij het een beetje zat dat het lijkt alsof politici het alleen nog maar druk hebben met elkaar voor nep uit te maken of in blogs nare dingen over elkaar te zeggen. Daar doen wij gewoon niet aan mee. Als lokale liberale partij staan wij voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid Vooral in de eerste plaats als politieke partij zelf, maar ook als inwoner. Het wijkteam Zuid is een geweldig voorbeeld hoe een geslaagde aktie vanuit burgers kan worden opgezet, waarmee een belangrijk probleem effectief wordt aangepakt. Dan kan je niets anders doen dan hier nadrukkelijk achter te gaan staan, vinden wij als lokale VVD! Lees verder

 • ZONDAGSOPENSTELLING

  09 december − Deze week was het zover, de evaluatie van de zondagsopenstelling werd besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De VVD vindt dat iedere ondernemer de vrije keus zou mogen hebben om open te gaan wanneer hij/zij dat wil. Dat in onze centrumgebieden er weinig tot geen behoefte aan is, dat is een gegeven en dat respecteren wij. Onze ondernemers in de buitengebieden, onze bouwmarkten/keukencentra/motorhandel willen de vrijheid om te bepalen wanneer ze open zijn. De bouwmarkten hebben gezien dat een deel van hun omzet naar de collega-bouwmarkten in de omgeving gaat. Lees verder

 • HOE WE SAMEN MET ELKAAR BELANGRIJKE ONDERWERPEN TOCH OP DE AGENDA ZETTEN!

  07 december − De veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste aandachtspunten in ons gemeentelijk VVD-partijprogramma en daarom deden we een aantal weken geleden dan ook een dringende oproep aan onze burgemeester om, naar aanleiding van het forse aantal inbraken, te komen tot een overkoepelend initiatief op dit gebied. Sterker nog, zelfs dit weekend lanceerden wij als VVD nog een persbericht met een voorstel om als lokale politieke partij over onze schaduw heen te stappen en samen met onze inwoners aan de slag te gaan om te kijken hoe we met elkaar en wellicht met eenvoudige middelen dit probleem kunnen aanpakken. Lees verder

 • LATEN WE OVER ONZE SCHADUW HEEN TE STAPPEN EN SAMEN AAN DE SLAG GAAN IN STRIJD TEGEN DE INBREKERS!

  05 december − Opnieuw zijn er gister binnen onze gemeente twee inbraakpogingen gedaan en helaas kunnen we inmiddels spreken van een zorgwekkende situatie. In zijn reactie op de toename van het aantal inbraken legt de Burgemeester een deel van de verantwoordelijkheid terug bij de burgers en adviseert om zelf aan de slag te gaan met een betere beveiliging van de woning. Een nieuw politiebureau binnen onze gemeentegrenzen, aldus Van der Kamp, zal hierin geen oplossing brengen. Lees verder

 • LEENDERT LUISTERT KOMT NAAR ALPHEN

  24 november − In 2015 is het zorgsysteem in Nederland ingrijpend gewijzigd. Niet langer is het Rijk verantwoordelijk voor een aantal belangrijke taken binnen de zorg. Deze zijn overgenomen door gemeenten en zorgverzekeraars. De cliënt moet verzekerd blijven van goede zorg op maat, maar op een manier waarop de kosten niet de pan uit rijzen. De instellingen waar Leendert op bezoek gaat zijn een voorbeeld van deze nieuwe manier van werken. Tweede Kamerlid Leendert de Lange komt op 28 november 2016 naar Alphen om te praten over de toekomst van de zorg. Overdag brengt hij een bezoek aan stichting ActiVite en verzorgingstehuis Oudshoorn. Vanaf 19:30 is er in Wijnbar&Zo een openbaar netwerkevent waar leden van de pers en burgers welkom zijn. Lees verder

 • VVD STAAT VOOR TRANSPARANTE LASTEN VOOR DE BURGER: onze gemeente is al duur genoeg!

  22 november − Het wordt gepresenteerd als een lastenverlichting voor de burger, maar uiteindelijk is het gewoon een sigaar uit eigen doos. Het vanuit onze gemeente neerleggen van de precario bij de energiebedrijven houdt niet in dat deze heffing vervalt, maar simpelweg dat deze heffing op onze energierekening terecht komt. Dan moet je als burger ook nog maar afwachten welke toeslagen een energiebedrijf op deze heffing gaat leggen. Kortom in plaats van een lastenverlichting zou het wel eens een lastenverzwaring kunnen zijn. Vanaf het begin was de VVD nadrukkelijk tegen het 'schimmig' schuiven met heffingen en vooral een groot voorstander van transparantie naar de burger toe. We betalen al voldoende in onze gemeente! Lees verder

 • HARMONISATIE BUITENSPORT REEUWIJK – COMMISSIE SAMENLEVING 17 NOVEMBER 2016

  21 november − Een schot voor open doel was het toen in maart een groepje raadsleden de suggestie deed aan Wethouder Leijendekkers om samen als raad met het college op te trekken om uit de impasse te komen m.b.t. de harmonisatie buitensport. Hoe makkelijk wil je het krijgen als college als je een volledig door de raad gedragen voorstel voor kunt gaan leggen? Raadsleden die zowel ervaring kunnen putten uit colleges uit Reeuwijk en dus van de hoed en de rand weten hoe alles op de sportparken tot stand is gekomen, als die afkomstig zijn uit het sportverenigingsleven zouden hieraan een goede bijdrage hebben kunnen leveren. Lees verder

 • TINY / SMALLL HOUSES, WIE KAN DAAR NOU TEGEN ZIJN?

  20 november − Ook binnen onze gemeente is het is al tientallen jaren een probleem: De huisvesting van jongeren en eenpersoonshuishoudens. Helaas blijkt de traditionele oplossing, de bouw van meer sociale huurwoningen niet voldoende te zijn om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar kleinschalige betaalbare woningen en bovendien zijn voor een grote groep jongeren de huren in de vrije sector niet te betalen. Lees verder

 • INBRAKEN TEISTEREN ONZE GEMEENTE, WAT KUNNEN WE SAMEN DOEN?

  16 november − Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda heeft het voornemen om een beloning te gaan lanceren voor mensen die een doorslaggevende tip kunnen geven, die leidt tot de aanhouding van een inbreker. Vorige week woensdag reageerde hij met dit idee op vragen die in de Goudse gemeenteraad werden gesteld. Lees verder

 • DE WETHOUDER VAN DIERENWELZIJN EN HET BEBOETEN VAN VADERS

  08 november − Regelmatig ontvangen wij als raadsleden nota’s en voorstellen van onze wethouders, die vervolgens worden toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Zo stond vorige week de “nota Dierenwelzijn" van de hiervoor verantwoordelijke wethouder Laura Leijendekkers op de raadsagenda. Lees verder

 • BAS EN WEER EEN GROTE GOED NIEUWS SHOW VAN HET COLLEGE!

  24 oktober − Het blijft een groot gevaar tijdens gemeentelijke debatten over de haalbaarheid van projecten. Colleges, die het liefst een te rooskleurige voorstelling geven over door hun gelanceerde plannetjes en daarbij iedere keer weer toe rekenen naar te gewenste, lees besparende, uitkomsten. Kanttekeningen vanuit de oppositie legt men het liefst naast zich neer. Kost wat kost moet het eigen idee overeind blijven, dat vindt men nu eenmaal belangrijker dan bereid te zijn om te kijken naar de reële cijfers. We zien het helaas overal gebeuren en ook te vaak in onze gemeente. Neem bijvoorbeeld het BAS, de gemeentelijke uitvoering van de afvalscheiding. Zowel in de aanloop als tijdens dit proces hebben wij, als oppositie, grote twijfels gehad bij de te positieve voorstelling van zaken, waaraan men in het college maar bleef vasthouden. Lees verder

 • HOEVEEL INVLOED ZOU JIJ WILLEN HEBBEN IN ONZE GEMEENTE: CURSUS POLITIEK ACTIEF

  18 oktober − Heb jij ook het gevoel dat het college van onze gemeente te weinig naar zijn burgers luistert. Dat deze coalitie mooi weer speelt, maar het daar meestal bij laat zitten. Dat er te vaak weer niet geluisterd wordt naar het daadkrachtige geluid van onze lokale VVD en zou jij willen dat er meer recht wordt gedaan aan de lokale democratie? Waarom neem je dan niet eens een kijkje achter de schermen? Lees verder

 • LEUK, MAAR ALS LOKALE VVD BLIJVEN WE STREVEN NAAR GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN!

  15 oktober − Het blijft altijd leuk om hoog in de lijstjes te eindigen en een achtste plaats op de ranglijst van 'Cobouw van gemeenten waar per hoofd van de bevolking het meest wordt gebouwd' is een mooi begin. Maar we zijn er nog lang niet en eerlijk is eerlijk, in dit lijstje wordt ook de Randweg als bouwproject meegeteld, waardoor een enigszins vertekend beeld dreigt te ontstaan. Een cijfer dat zich uitsluitend had beperkt tot de woningbouw binnen onze gemeente zou een beter beeld geven, want helaas zien we nog steeds dat het beleid van B&W niet altijd leidt tot het gewenste evenwichtige aanbod op de markt. Daarom blijven wij ons, als lokale VVD, met nadruk inzetten voor gelijke kansen voor huurders en kopers binnen alle kernen van Bodegraven-Reeuwijk. Want de realiteit zegt altijd meer dan een mooi lijstje. Lees verder

 • IN GESPREK MET MARK OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND? WIJ HOREN GRAAG WAT U ZORGEN BAART BINNEN ONZE GEMEENTE!

  07 oktober − Vandaag presenteert Mark Rutte zijn plan voor de toekomst van Nederland en gaat hierover graag met u als Nederlander in gesprek. En tja, we moeten eerlijk zijn, in de afgelopen vier jaar is het inderdaad niet altijd zo gegaan als wij het graag hadden gezien. Ook als lokale afdeling waren we, op z'n zachts gezegd, niet altijd even gelukkig met de, laten we het zo maar noemen, keuzes die in Den Haag voor ons werden gemaakt. Lees verder