LATEN WE OVER ONZE SCHADUW HEEN TE STAPPEN EN SAMEN AAN DE SLAG GAAN IN STRIJD TEGEN DE INBREKERS!

Opnieuw zijn er gister binnen onze gemeente twee inbraakpogingen gedaan en helaas kunnen we inmiddels spreken van een zorgwekkende situatie. In zijn reactie op de toename van het aantal inbraken legt de Burgemeester een deel van de verantwoordelijkheid terug bij de burgers en adviseert om zelf aan de slag te gaan met een betere beveiliging van de woning. Een nieuw politiebureau binnen onze gemeentegrenzen, aldus Van der Kamp, zal hierin geen oplossing brengen.

Opnieuw zijn er gister binnen onze gemeente twee inbraakpogingen gedaan en helaas kunnen we inmiddels spreken van een zorgwekkende situatie. In zijn reactie op de toename van het aantal inbraken legt de Burgemeester een deel van de verantwoordelijkheid terug bij de burgers en adviseert om zelf aan de slag te gaan met een betere beveiliging van de woning. Een nieuw politiebureau binnen onze gemeentegrenzen, aldus Van der Kamp, zal hierin geen oplossing brengen.

Natuurlijk zijn we het als lokale liberale partij eens met onze burgemeester en hebben we als burger ook zelf een verantwoordelijkheid om kritische te kijken naar de preventieve maatregelen die we kunnen nemen om het dieventuig buiten de deur te houden. Maar een aantal brutale insluipingen binnen onze gemeente laten zien dat een goede beveiliging soms toch niet voldoende is.

Ondanks de inzet van onze burgemeester en de plannen die binnen het ‘Donkere Dagen’-offensief liggen te wachten, vindt de lokale VVD dat het beleid van ons gemeentebestuur nog niet slagvaardig genoeg is om het aantal inbraken op korte termijn te laten dalen.

Al eerder riepen wij vanuit onze fractie onze burgemeester op tot het nemen van een overkoepelend initiatief, want naast het voor individuele woonhuizen genoemde Politie Keurmerk Veilig Wonen,  wordt het wellicht tijd om ook onze woonwijken eens kritisch te analyseren.

Voor nieuwbouwwijken is het namelijk al een normale zaak om samen met politie en projectontwikkelaar de kwetsbare plekken in  nieuwe wijken te analyseren. Als VVD stellen we daarom voor om niet alleen naar de nieuwbouw te kijken, maar om ook de 'oudere' wijken binnen onze kernen onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we als gemeente  met het nemen van simpele maatregelen - zoals bijvoorbeeld extra verlichting -  alle wijken een stukje veiliger kunnen maken.

Bovendien willen we als lokale VVD  nu ook eens over onze eigen schaduw gaan stappen door in de eerste helft van januari een avond te gaan organiseren, waarin we samen met inwoners, deskundigen en specialisten gaan kijken naar oplossingen die vrij eenvoudig zijn te realiseren en de burger nu eens niet heel veel geld kosten.

Kortom we blijven realistisch en 100 % inbraakvrij zal onze gemeente helaas nooit worden, maar door met elkaar aan de slag te gaan op het gebied van voorlichting, preventie en opmerkzaamheid kunnen we een heel eind komen.