ZONDAGSOPENSTELLING

Deze week was het zover, de evaluatie van de zondagsopenstelling werd besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De VVD vindt dat iedere ondernemer de vrije keus zou mogen hebben om open te gaan wanneer hij/zij dat wil. Dat in onze centrumgebieden er weinig tot geen behoefte aan is, dat is een gegeven en dat respecteren wij. Onze ondernemers in de buitengebieden, onze bouwmarkten/keukencentra/motorhandel willen de vrijheid om te bepalen wanneer ze open zijn. De bouwmarkten hebben gezien dat een deel van hun omzet naar de collega-bouwmarkten in de omgeving gaat.

Maar wij willen in onze gemeente een gezonde economie. De supermarkten mogen sinds 2014 ook iedere zondag open. En juist dit besluit staat haaks op het niet toestaan van de ondernemers uit het buitengebied om vaker open te mogen op zondag. 

Ons College reageert fel op de plannen voor een Outlet in Zoetermeer, immers dat is concurrerend voor onze ondernemers. Maar de concurrentie die onze ondernemers uit de buitengebieden ondervinden omdat in de omliggende gemeenten collega-bedrijven wel op zondag geopend zijn, daarvoor is dan weer geen begrip.

BBR gaf aan dat het feit dat er nauwelijks ondernemers en inwoners op de tribune zaten tekenend was dat iedereen in onze gemeente vrede had met wat er nu wordt geboden. Dat de “rust” over dit onderwerp lijkt te zijn weergekeerd. Onze voelhorens in de samenleving geven aan dat men al bij voorbaat weet dat het besluit “in beton gegoten is” en men dus geen energie meer steekt om er verandering in proberen te brengen.  Maar is dan de conclusie dat de voorliggende besluitvorming in het “belang van de burger” is genomen?  

Bij de gemeenteraadsvergadering van 14 december komt het onderwerp opnieuw ter tafel. Wij zullen als VVD ons standpunt ten aanzien van onze buitengebied-ondernemers herhalen.