Commissieavond Zwembad de Kuil

Donderdagavond vond de commissieavond plaats, die vooral in het teken stond van de discussie over het nieuw te bouwen zwembad. In sommige media is na afloop aangegeven dat onze visie niet realistisch zou zijn en werd de indruk gewekt dat deze onzorgvuldig tot stand was gekomen. Wij hadden deze media graag rechtstreeks van een toelichting voorzien maar zullen onze toelichting nu via deze weg geven.

Wij proberen hieronder een korte samenvatting te geven van de avond, met de belangrijkste punten en hoe wij de gang van zaken hebben beleefd. Het is een proces waar we al enige tijd mee bezig zijn, zodat wij al veel inhoudelijke kennis hebben van de complexe materie, maar we zullen proberen het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.

Oppositie: het proces gaat te snel
De oppositie vindt dit proces, gezien de belangen en de omvang van de investering te snel gaan, ook zijn er nog veel open eindjes. Door het college zijn 3 varianten uitgewerkt: slecht, matig en goed. Het is logisch dat een beter bad duurder is, maar in het huidige proces is al snel de fout gemaakt om te beginnen bij het gewenste budget, in plaats van bij een gewenste en passende configuratie. Dat drukt een zware stempel op het resultaat, zowel voor De Kuil in Bodegraven als De Fuut in Reeuwijk. Wij zien nog altijd kans om het 50 meter buitenbad te behouden (wat een sterke wens was van de inwoners) en zelfs nog geld over te houden om De Fuut te ondersteunen. Onze koers gaat er van uit om de gewenste faciliteiten centraal te stellen. Die leg je aan de markt voor om tot een reële prijs te komen, en dan kun je in de configuratie schrappen als dat financieel niet haalbaar blijkt. De coalitie werkt duidelijk andersom: we stellen een budget vast en kijken wat daarvoor te koop is. Daarmee wordt vooraf gestreept en is er geen weg terug als de bouw goedkoper uit blijkt te vallen.

Standpunt coalitie
De toon was al ver voor de inhoudelijke discussie in de commissie gezet door Burgerbelangen. In een column gaven zij aan dat de belangen waren afgewogen en dat men de goedkope marktvariant prima kon accepteren. Deze sluit matig aan bij de wensen van inwoners, sportverenigingen en exploitant. Het gevaar bestaat dus dat je de huidige problemen meeneemt naar een nieuw bad, de enige winst is dat je die problemen dan mag ervaren in een modern bad zonder technische mankementen. Volgens de stukken van het college komt deze 'marktvariant' uit op 12,5 miljoen euro, en de gewenste variant op 15 miljoen euro.

Ontbrekende informatie
Bij aanvang van de vergadering stonden nog diverse toezeggingen van de wethouder open en was afgesproken hoe de procedure zou verlopen. De toezeggingen ontbraken, en de afgesproken procedure werd aangepast. De oppositie moest dus aan de bak. Zo had de PvdA een variant aangedragen waarbij De Fuut werd meegenomen in het plan en de besluitvorming. De beloofde doorrekening hiervan was niet gemaakt. De VVD had een ander plan, waarbij De Fuut werd losgekoppeld, maar waarin ook financiële ruimte werd gemaakt waar De Fuut van mee kon profiteren.

Doorrekening VVD-plan en aanvullend onderzoek
De doorrekening van het VVD-plan bleek er wel te zijn, maar deze stond ergens tussen de geheime stukken. Begrijpelijk overigens, maar daardoor kon er niet inhoudelijk over gesproken worden. Wij hebben onze excuses aangeboden dat we deze informatie gemist hebben, de gemeente verontschuldigde zich er voor dat niet goed gecommuniceerd was hoe en waar het antwoord werd gecommuniceerd. Ondanks dit wederzijdse begrip, stonden andere toezeggingen nog wel open en werd nog altijd van de afgesproken werkwijze afgeweken. Voor zover dit niet voldoende was om het huidige voorstel op zijn minst opnieuw te overwegen, had de VVD nog een andere inbreng. Met de wensvariant in de hand heeft de VVD een gerenommeerde zwembadbouwer gevraagd tegen welke kosten dit plan gerealiseerd kon worden. Het bleek dat men bij een voorzichtige doorrekening maar liefst 30% onder de door de gemeente gepresenteerde kostprijs uitkwam. Dit biedt ruimte om aan de wensen van de Bodegravers te voldoen én De Fuut in Reeuwijk-Brug te faciliteren!

Adviseurs college meer te spreken over eigen onderzoek
Hierop kwamen de adviseurs van de gemeente aan bod, die (niet geheel verrassend) wisten te vertellen waarom hun eigen berekeningen toch echt klopten. Zo zou de aangetrokken markt er toe leiden dat de kosten hoger zijn dan die van onlangs gerealiseerde baden. Daar kunnen wij ons in vinden, maar die factor zat nu juist al verwerkt in het laatste bedrag dat wij presenteerden. Sterker nog: de bouwer heeft 1 miljoen marge genomen bovenop het bedrag waarvoor hij het dacht te kunnen bouwen, en kwam toen uit op het door ons aangehaalde bedrag van 10,1 miljoen voor de wensvariant! Dit kostenplaatje zit ruim onder de door de gemeente gepresenteerde kosten, en is zelfs nog uitgebreider omdat het buitenbad in dit plan behouden blijft. Zelfs als er nog (zoals door de onderzoekers werd gesuggereerd) kostenposten in ontbreken, is de kans groot dat dit plan alsnog binnen het gestelde budget blijft. Al met al was dit een goed doorgerekend verhaal, en dus niet wat “verwarring zaaiende, uit de lucht gegrepen getallen”, zoals het CDA enigszins snerend suggereerde.

Sportconcepten
Ook de mogelijkheden van sportconcepten.nl zijn niet bekeken. Wij geven u de kans dit zelf te bekijken op http://www.sportconcepten.nl/producten/concept-londen . Zoals daar te zien is, lopen de kosten voor de markt variant van het college welke op steun kan rekenen van de coalitie en de markt variant van deze partij nog altijd 6 miljoen euro uiteen! Natuurlijk zullen er verschillen zijn qua details, en zullen de nodige kosten ontbreken. Maar het is toch zeer onwaarschijnlijk dat de 'bijkomende kosten' de bouwprijs bijna overstijgen?

Coalitie weet van geen wijken
Dit alles, de kans om het 50 meterbad te behouden én de mogelijkheden voor De Fuut, waren voor de VVD voldoende aanleiding om op de rem te trappen. Wij vonden dat meer onderzoek nodig was, echter vonden wij daarin enkel gehoor bij de oppositie. De coalitiepartijen daarentegen laten de trein vol overtuiging voort denderen. Wij hadden verwacht dat een verschil van vele miljoenen toch op zijn minst vragen zou oproepen en meer onderzoek zou rechtvaardigen. Niets bleek minder waar. Burgerbelangen draaide enkele malen de plaat met het vooraf gestelde verhaal af, en hield vast aan de koers. Even leken de andere coalitiepartijen te bewegen, maar deze hielden uiteindelijk vast aan de eerder ingenomen standpunten. Saillant detail: zowel CDA als Burgerbelangen gaven aan dat de door ons gepresenteerde cijfers weliswaar woordelijk ondersteund waren, maar dat de cijfers door de leeftijd van de ogen slecht te lezen waren. Of dit gaat om niet kunnen zien of niet willen zien, het vormde voor hen geen beletsel om door te gaan.

Onze conclusie
Als een gat van vele miljoenen niet voldoende reden is om te twijfelen en een eventuele second opinion aan te vragen, dan zult u begrijpen dat wij niet gelukkig zijn met de gang van zaken. Een gemiste kans, aangezien de weg die wij voorstelden ons niet alleen dichter bij het ultieme doel in Bodegraven brengt maar ook zwembad De Fuut hiermee buitengesloten wordt. Als de bereidheid om verder te kijken bij de coalitie ontbreekt, dan rest ons niets anders dan middels moties en amendementen dit proces in de, volgens ons, juiste richting te sturen.