Staatssecretaris van Ark bezoekt Reeuwijk-Brug

Woensdag 21 februari was VVD Staatssecretaris Tamara van Ark in Reeuwijk-Brug. Ze bezocht er twee kleinschalige particuliere zorginstellingen, het Thomashuis en De Herbergier, die beide zijn gehuisvest in het voormalige gemeentehuis.  Door de nieuwe bestemming biedt het gemeentehuis huisvesting voor mensen met een beperking en voor mensen met geheugenproblemen.

“Het is goed dat we voor deze mensen passende huisvesting in de gemeente hebben. Dat steunen we als VVD van harte”, zegt Dirk van den Acker van de VVD Bodegraven-Reeuwijk. “De zorg in Nederland is van een goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Tegelijk willen we lokaal ruimte bieden aan nieuwe initiatieven die de zorg betaalbaar houden of de zorg verbeteren. Dat betekent soms ook dat wet- en regelgeving aangepast moeten worden om die ruimte te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan ideeën is het idee achter het bezoek van de staatssecretaris.”

De ervaring bij De Herbergier is dat zeker niet alle regels bijdragen aan betere zorg. “Natuurlijk is kwaliteitsbewaking belangrijk”, geeft Marleen Onderstal de staatssecretaris mee, “maar meer ruimte voor maatwerk is gewenst”.

“Samen met de bewoners kunnen we veel zelf regelen”, zegt Bart Lubbers van het Thomashuis, “maar de gemeente is  bijvoorbeeld belangrijk voor het vervoer van mensen met een beperking naar hun werk. Zeker voor mensen die het allemaal niet zo goed overzien is het moeilijk om een half uur onverwacht te moeten wachten. Vervoer moet echt goed geregeld zijn.” Dan ligt de bal toch ook weer bij de gemeentelijke politiek, concludeert Dirk van den Acker. We pakken hem graag op!

Tamara van Ark is Staatssecretaris van Sociale Zaken namens de VVD, De Herbergier wordt in Reeuwijk geleid door Marleen en Carlo Onderstal en het Thomashuis door Iris Kortekaas en Bart Lubbers. Beide zorgconcepten zijn ontwikkeld door franchiseorganisatie De Drie Notenboomen.

 Het bezoek is door de Reeuwijkse VVD-kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. georganiseerd: Dirk van den Acker (nr.3), Kees-Willem van Os (nr. 6) en Karin van Tilburg (nr. 7)  en Lizette Visscher, fractievoorzitter.