Bezoek Tweede Kamerlid Remco Dijkstra

Op uitnodiging van onze fractie bracht Remco Dijkstra in de middagspits een bezoek aan Bodegraven. Remco is Tweede Kamerlid voor de VVD en heeft sinds vorig jaar weginfrastructuur in zijn portefeuille. Na een korte, interactieve presentatie van ons kandidaat raadslid Robin Kersbergen zijn we met alle aanwezigen naar buiten gegaan om de problemen van dichtbij te bekijken. Dit werkbezoek leek ons na diverse gesprekken bij de provincie een goed vervolg om de noodzaak van de Bodegravenboog ook in de Tweede Kamer op de kaart te zetten.

Het was wat ons betreft een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij we om te beginnen nog onze hartelijke dank willen uitspreken voor de gastvrijheid van Buro N11. Voor de presentatie en bespreking werd ons een ruimte beschikbaar gesteld op de meest passende locatie die je bij dit thema kunt vinden, en zowel de verzorging als de technische ondersteuning lieten aan niets te wensen over!

Verkeersproblemen

Hoewel de problematiek rond de N11 al langer speelt, komt deze met de aantrekkende economie en de bijbehorende verkeersgroei steeds nadrukkelijker naar voren. De wachttijden worden langer, en de bereikbaarheid van onze gemeente staat onder druk. Niet alleen voor onze inwoners en bedrijven, maar ook voor hulpdiensten en fietsers. De toelichting van de verkeerssituatie uit de presentatie werd extra verduidelijkt aan de hand van dronebeelden. Deze gaven een zeer goede indruk gaven van zowel de lengte van de files, als ook de belangrijkste verkeersstromen.

Naast de opstoppingen kwam ook het probleem van sluipverkeer aan bod: de zeer beperkte parallelle routes zijn totaal niet geschikt voor het moderne verkeer. Robin lichtte toe dat dit een historische oorzaak heeft: in tegenstelling tot gebieden die wat verder buiten de grote steden lagen, is hier nooit een netwerk van enkelbaans wegen ontstaan. Dat is dan ook de keerzijde van de luxepositie dat we sinds 1939 op het snelwegennet zijn aangesloten: er is geen goed secundair wegennet. Al met al reden te meer om nu in goede samenwerking te zoeken naar oplossingen voor gemeente, regio en rijk.

Regeerakkoord

Remco gaf aan dat met het nieuwe regeerakkoord zo'n 2 miljard euro aan extra middelen voor infrastructuur beschikbaar is gekomen. Met name projecten die hoog scoren in de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) maken een goede kans. Omdat de A12 tussen Gouda en Utrecht hier vrijwel bovenaan staat, is de kans groot dat hier middelen voor beschikbaar komen zodra de A20 bij Nieuwerkerk is verbreed. Na het zien van de presentatie en de situatie buiten, gaf hij aan dat het logisch zou zijn om de aansluiting met de N11 in deze plannen te betrekken. Over de planvorming rond infrastructuur wordt in mei bij de commissievergaderingen in de Kamer een inventarisatie gemaakt, en Remco wil dan zeker kijken of de Bodegravenboog hoger op de agenda kan komen.

Draagvlak

Met name het grote draagvlak voor de Bodegravenboog kan volgens Remco bijdragen aan een snellere realisatie. Bij de begrotingsbehandeling in november werd (kort na het aantreden van kabinet Rutte III) in de gemeenteraad een motie ingediend door CDA, VVD, CU en D66 met de oproep aan zowel het college als de fracties om de lobby kracht bij te zetten. Deze werd door alle partijen unaniem aangenomen. Robin vatte de middag kort maar krachtig samen: "Onze contacten met Den Haag zijn al goed, nu de verbinding nog!"